Axudas do Igape aos proxectos Agrupados Industria 4.0

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

IG223.2020.1.6
 
 

Axudas do Igape á dixitalización Industrial 4.0

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do IGAPE “Dixitalización Industria 4.0”, cuxo resultado é promover a transformación dixital da empresa e favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación cofinanciada pola Union Europea

Programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

IG239.2020.1.23
 
 

Premios e axudas do Igape aos proxectos piloto Fábrica 4.0 en Galicia

Esta empresa participou nun proxecto premiado do programa "Pilotos Fábrica 4.0", cuxo resultado é favorecer o crecemento e consolidación das PEME, mellorando a súa financiación, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados.

Operación cofinanciada pola Unión Europea

Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

IG223.2018.1.4
 
 

Axudas do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Union Europea

Programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

IG208.2019.1.24
 
 

Axudas do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do Igape Galicia Exporta Organismos Intermedios. O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pemes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais.

Operación cofinanciada pola Union Europea

Programa operativo Feder Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

IG208.2018.1.28

Esta empresa participa en un proyecto de internacionalización, operación cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

 
 

Como apoyo al proceso de internacionalización, Asociación Cluster del Granito tiene ayuda concedida por la Xunta de Galicia a través del Igape cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tejido empresarial más competitivo. Una manera de hacer Europa.

El objetivo principal de estas ayudas es incentivar y estimular el comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas. El resultado que se pretende es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.

IG208.2017.1.25